Under de senaste åren har antalet anmälningar, tips och klagomål i Sverige som handlar om etnisk diskriminering i anställningsprocessen ökat. Det finns dock ett stort mörkertal då både arbetssökande, arbetsgivare och rekryterare kan vara omedvetna om att vissa förfaranden är diskriminerande. Det kan också vara svårt för arbetsgivare att förstå hur bestämmelserna om aktiva åtgärder för att förhindra och motverka diskriminering ska tillämpas eller vilka åtgärder som funkar.

Denna kunskapsöversikt syftar till att systematiskt sammanställa och analysera forskning om mekanismer bakom etnisk diskriminering i anställningsprocesser. Syftet är även att kartlägga och analysera forskning som rör lämpliga och verkningsfulla åtgärder för att motverka och förhindra etnisk diskriminering i anställningsprocessen.

Genom att synliggöra forskningsresultat på ett systematiserat sätt kan vi öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och motverkas samt hur åtgärder skulle kunna utformas för att minimera risker för diskriminering i rekryteringssammanhang i Sverige.

Författare till kunskapsöversikten är Pinar Aslan Akay, doktor i socialt arbete, och Maria Cheung, doktor i nationalekonomi.

Foto av Van Tay Media, Unsplash