Denna komparativa studie undersöker EU-medlemmarnas regelverk kring asyl. Ett särskilt fokus riktas mot lagstiftningen i Sverige, Danmark, Tyskland och Grekland för att förstå på vilka punkter ländernas regelverk skiljer sig åt och vilka likheter som finns.

Rapportens författare är Vladislava Stoyanova, docent vid Juridiska institutionen, Lunds universitet och Eleni Karageorgiou, postdoktor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet.

Foto av  Lilli Waugh från Pexels