I denna rapport undersöks hur migrationsrelaterade värderingar och verklighetsuppfattningar påverkar varandra. I vilken utsträckning går det att finna belägg för påverkan i den ena, den andra eller båda riktningarna? Och hur ser orsaksmönstret ut? Rapporten baseras på en panelundersökning i tre steg som genomfördes i Sverige under perioden 2016–2019.

Huvudansvarig forskare för projektet är Anders Westholm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. 

Foto av Nita från Pexels