Med den här kunskapsöversikten vill Delmi undersöka migrationspolitiska förlopp och skeenden i Afrika. Baserat på befintlig forskning undersöks följande frågor: 1) Vilka är de huvudsakliga migrationsmönstren inom Afrika? 2) Vilka är de främsta pådrivande faktorerna av migration? 3) Vad bör göras för att hantera afrikansk migration?

Slutsatser

Några av de övergripande slutsatserna från rapporten: 

  • Den största delen av afrikansk migration sker inom den afrikanska kontinenten.
  • Från att migrationen ha dominerats av män, har allt fler kvinnor börjat migrera.
  • Vad som främst driver afrikansk migration är fattigdom, misskötta ekonomier, arbetslöshet, instabil politik, osäkerhet, våldsamma konflikter, snabbt växande befolkningar och miljöförstöring.
  • På senare tid har även tillgång till information samt snabbare och billigare resor ökat migrationen.
  • En viktig del i att hantera afrikansk migration är bistånd, som adresserar orsakerna till migration.

Kunskapsöversikten har skrivits av professor Aderanti Adepoju, en av Afrikas ledande migrationsforskare.