Den här rapporten belyser olika mediers gestaltning av Sverigedemokraterna (tiden före och inför riksdagsvalet 2014) i ett nordiskt, jämförande perspektiv. Den första studien jämför hur nordiska mainstreamtidningars ledarsidor beskrivit radikala högerpopulistiska partier genom kvantitativ innehållsanalys. I den andra delstudien undersöks en artikelserie på internetsajten Avpixlat där SD-sympatisörer berättar om varför de väljer att rösta på SD, genom en kvalitativ textanalys. I ljuset av resultaten diskuterar författarna också hur ett parti kan vara attraktivt på väljararenan och samtidigt anses som en icke-trovärdig samarbetspartner till andra partier bland mainstreampressens ledarskribenter.

Resultat och slutsatser

Den första delens slutsatser i stora drag:

  • Det skedde inte någon större förändring av hur SD bemöts på landets ledarsidor under perioden 2009–2012. Sverige sticker ut i jämförelse med hur motsvarande partier hanteras på ledarsidor i grannländerna Norge, Danmark och Finland.
  • De väletablerade (mainstream) mediernas hantering av SD kan inte förklara att partiet lyckades med att attrahera en så ansenlig mängd väljare under den studerade perioden (i valet 2010 och enligt opinionsmätningar).
  • Rapporteringen i medierna utgick under den undersökta perioden från att väljarna hade ett val att antingen rösta på Sverigedemokraterna eller något av de andra riksdagspartierna, vilket kan ha bidragit till polariseringen i svensk politik.

Den andra delens slutsatser i stora drag:

  • Det finns flera platser för offentliga samtal, och alternativen till mainstreammedier spelar en viktig roll för ett parti som inte är en del av etablissemanget. En sådan alternativ arena är Avpixlat, som erbjuder en motberättelse, som inte kommer fram i det parlamentariska arbetet och på ledarsidorna.
  • Utgångspunkten på Avpixlat är att allt var bättre förr, att Sverige inte klarar av fler invandrare, att kostnaderna för migrationspolitiken skenar, att det finns anledning att känna oro inför bristen på ledarskap och att andra länder borde ta ökat ansvar för asylmottagningen.
  • Utifrån en sådan verklighetsbeskrivning är en röst på Sverigedemokraterna förståelig och logisk, trots mainstreampressens avståndstagande. De berättelser som förmedlas på Avpixlat innehåller såväl nostalgi som löften om en annan och bättre framtid, även om det mer handlar om att återskapa något som gått förlorat. Det finns skäl att tro att läsarna uppfattar de andra riksdagspartierna som visionslösa.

Rapporten är skriven av Anders Hellström, docent i Statsvetenskap vid Malmö Institute for studies of migration, diversity and welfare (MIM), Malmö Högskola, och Anna-Lena Lodenius, journalist och författare.