I slutet av 2013 beslutade regeringen och Miljöpartiet att inrätta en oberoende Delegation för migrationsstudier (Delmi). Genom sitt arbete ska Delmi göra forskningsresultat mer lättillgängliga för beslutsfattare och allmänhet och bidra till samhällsdebatten med väl underbyggda policyrekommendationer. För att uppnå detta kommer Delmi att beställa och genomföra studier och kunskapsöversikter inom fem tematiska områden:

  • Global migration och utveckling.
  • Arbetsmarknad, sysselsättning och humankapital.
  • Mångfald, välfärd och legitimitet.
  • Demokrati, deltagande och värderingar.
  • Institutioner och rättsliga ramverk.

Vid detta första seminarium presenterade delegationens ledamöter närmare den inriktning som är tänkt att vägleda arbetet inom dessa tematiska områden och diskuterar hur framtidens migrationspolitik på bästa sätt förankras i forskningen. Seminariet var en startpunkt för delegationens arbete med förhoppningen att diskussionen skulle ge ytterligare vägledning i delegationens arbete och inriktning.

Medverkande

Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.

Annika Sundén, Ledamot för Delmi och ansvarig för Global migration och utveckling.

Olof Åslund, Ledamot för Delmi och ansvarig för Arbetsmarknad, sysselsättning och humankapital.

Alexandra Wilton Wahren, Ledamot för Delmi och ansvarig för Institutioner och rättsliga ramverk.

Kerstin Brunnberg, Ledamot för Delmi och ansvarig för Mångfald, välfärd och legitimitet.

Pieter Bevelander, Ledamot för Delmi och ansvarig för Demokrati, deltagande och värderingar
Hanif Bali, Riksdagsledamot, Moderaterna.

Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna.

Lisa Pelling, Forskare och utredningschef, Arena Idé.

Shahram Khosravi, Professor vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.