Radikala högerpartier har nått stora valframgångar under det senaste decenniet. Samhällsvetenskapliga teorier antar att fler röster på sådana partier samt ökad uppmärksamhet och negativa utspel kring invandringsfrågor leder till ett ökat motstånd mot invandring.

I Radikala högerpartier och attityder till invandring: Europa under 2000-talet (2014:1) undersöks om framgångarna för radikala högerpartier i 16 europeiska länder under perioden 2002–2012 påverkat attityderna till invandring. Resultatet är förvånande. Rapporten är skriven av Andrea Bohman och Mikael Hjerm, båda verksamma vid Umeå universitet.

Medverkande

Mikael Hjerm, Professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Andrea Bohman, Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Jonas Hinnfors, Göteborgs universitet.

Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola.