Frågan om hur internationell migration kan bidra till utveckling i de fattigare delarna av världen har på senare tid rönt en ökad uppmärksamhet såväl i akademisk forskning som i enskilda länders och internationella organisationers policydokument. De sparpengar som migranterna skickar till släkt och vänner i sina hemländer har kommit i fokus.

Delmi-rapporten Internationell migration och remitteringar i Etiopien (2015:1) publicerades i samband med seminariet. Rapporten belyser bakgrunden till att människor migrerar från Etiopien och vart de väljer att flytta. I studien analyseras också i vilken utsträckning migranter skickar ekonomiska remitteringar samt hur de används i hemlandet.

Medverkande

Lisa Andersson, Fil dr i nationalekonomi, OECD, redogör för Internationell migration och remitteringar i Etiopien (2015:1).

Lisa Åkesson, Docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet samt forskare på Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.

Magnus Björk, Ansvarig för externt samarbete på Forum Syd.

Moderator: Annika Sundén, Analyschef på Arbetsförmedlingen, före detta chefekonom på SIDA och ledamot för Delmi.