Seminariet arrangerades under Almedalsveckan, inom ramen för SIDA-plattformen Sverige i Världen som är en mötesplats om Sveriges roll för utvecklingen i världen. Seminariet diskuterade effekterna av pengar, men också normer, erfarenheter och kunskaper som migranter för över till sina ursprungsländer. Fokus riktades också mot ekonomiska och politiska remitteringars betydelse för den svenska migrations- och biståndspolitiken.

Som underlag presenterades två Delmi-publikationer om remitteringar: Lisa Anderssons rapport Internationell migration och remitteringar i Etiopien (2015:1) och Emma Lundgren Jörum och Åsa Lundgrens kunskapsöversikt Politiska remitteringar (2015:2).

Medverkande

Emma Lundgren Jörum, Forskare, Uppsala universitet.

Lisa Andersson, Fil dr i nationalekonomi, OECD.

Annika Sundén, Chefekonom, Sida.

Moderator: Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.