Migration kan på olika sätt påverka ekonomisk utveckling för såväl ursprungsländerna och destinationsländerna som för migranterna själva. I bästa fall kan migrationen utgöra en drivkraft för ekonomisk internationalisering och tillväxt, men det finns också farhågor kring potentiellt negativa effekter.

Med kunskapsöversikten Migration och företagens internationalisering (2015:4) vill Delmi sammanfatta den befintliga forskningen kring migrationens roll för företagens internationalisering, identifiera kunskapsluckor och diskutera relevanta policyimplikationer.

Medverkande

Andreas Hatzigeorgiou, Fil.dr i nationalekonomi och chefekonom vid Stockholms handelskammare samt forskare vid Ratio.

Magnus Lodefalk, Ekon.dr i nationalekonomi och forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Åsa Westlund, Riksdagsledamot och vice gruppledare för Socialdemokraterna i Näringsutskottet.

Lars Hjälmered, Riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Moderator: Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.