Kunskapsöversikten Kategoriernas dilemman – en kunskapsöversikt om kategoriseringar utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning (2015:7), författad av Per Strömblad och Gunnar Myrberg, presenterades vid ett Delmi-seminarium. Med denna kunskapsöversikt vill Delmi bidra till att sprida kunskap om hur kategorier som exempelvis ’svensk’ och ’invandrare’ skapas i det offentliga samtalet.

Med utgångspunkt i rapporten lyfte seminariet frågor om hur och varför människor grupperas och därmed gestaltas på olika sätt. Syftet med seminariet var att väcka debatt kring svårigheterna med kategoriseringar och framställningar utifrån nationellt och etniskt ursprung.

Medverkande

Per Strömblad, Docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Gunnar Myrberg, Docent i statskunskap, Uppsala universitet.

Christian Catomeris, Journalist och författare till böckerna I fädrens spår – En intervjubok om invandring och faderskap (2008) och Det ohyggliga arvet – Sverige och främlingen genom tiderna (2004).

Moderator: Kerstin Brunnberg, Journalist, t.f. överintendent på ArkDes och ledamot för Delmi.