Invandring är bra för Sverige - om arbetsmarknaden kan ta emot de som invandrar. Utrikes födda har dock haft stora problem på arbetsmarknaden sedan 1990-talet. Lika länge har olika regeringar försökt att förbättra integrationen med en rad insatser. Vilka begränsningar har integrationspolitiken? Vilka åtgärder har fungerat? Vad bör göras nu?

På uppdrag av Delmi har Patrick Joyce, Fil lic. och seniorrådgivare på WSP, gått igenom de viktigaste politiska åtgärderna för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden sedan 1998. På seminariet presenterades Delmi-rapporten Integrationspolitik och arbetsmarknad (2015:3).

Medverkande

Patrick Joyce, Fil lic. och seniorrådgivare på WSP.

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.

Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom, Almega.

Ulrika Vedin, Utredare, LO.