Under hösten 2015 kom den svenska regeringen överens med oppositionen om att begränsa tillgången till permanenta uppehållstillstånd samtidigt som det flaggades för att de flyktingar som kommit inte längre kunde garanteras tak över huvudet. I media beskrevs detta som signalpolitik – som ett sätt att göra Sverige mindre attraktivt som destinationsland.

I kölvattnet av inbördeskriget i Syrien har många av de flyktingar som lyckats ta sig till Europa sökt sig till Sverige. Mot bakgrund av den pågående flyktingkrisen vill Delmi uppmärksamma de vägar och val som syriska flyktingar gjort på sin väg till Sverige. Det är ett område som kännetecknats av stora kunskapsluckor vad gäller flyktvägar, valmöjligheter och de aktörer som är inblandade.

Vid seminariet presenterades Delmi-rapporten Vägen och valet – En intervjustudie med syriska asylsökande i Sverige (2015:8). Syftet med studien är att undersöka vilken information de syriska flyktingarna hade innan de påbörjade sin flykt till Sverige. Rapporten, som är skriven av forskaren Emma Jörum Lundgren, diskuterar vilka faktorer som påverkade valet av just Sverige. Vilken roll spelade till exempel möjligheten till permanent uppehållstillstånd, medborgarskap, välfärdsstaten, demokratin eller återförening med släkt och vänner? Rapporten analyserar även syriernas flyktvägar till Europa mer allmänt. Hur såg de på risker och hur fick de kontakt med flyktingsmugglare?

Medverkande

Emma Jörum Lundgren, Universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, redogör för Vägen och valet – En intervjustudie med syriska asylsökande i Sverige (2015:8).

Önver Cetrez, Universitetslektor i religionspsykologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Karolina Lindholm Billing, Biträdande regionchef för UNHCR i Nordeuropa.

Moderator: Hanna Zetterberg, svensk politiker och författare.