I slutet av 2008 liberaliserades Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till ett av västvärldens öppnaste länder. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Vad kan vi i dag, sju år senare, säga om det faktiska utfallet?

Antologin Arbetskraft från hela världen – Hur blev det med 2008 års reform? (2015:9) är Delmis största satsning hittills och samlar studier från 13 författare från olika forskningsdiscipliner. Den belyser flera typer av arbetskraftsinvandring, från högkvalificerade arbetstagare till bärplockare och migrantarbetare i städ- och restaurangbranschen. Den studerar även papperslösa migranters ställning på arbetsmarknaden och relationen mellan asyl- och arbetskraftsinvandring. Antologins redaktörer är Catharina Calleman och Petra Herzfeld Olsson.

Seminariet belyste bland annat på vad reformen har inneburit för arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och vilka åtgärder som behövs för att motverka brister i regelverket.

Medverkande

Catharina Calleman, Professor i rättsvetenskap, Örebro universitet och Stockholms universitet.

Petra Herzfeld Olsson, Docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt, Uppsala universitet.

Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna, f.d. arbetsmarknadsminister.

Lars Westbratt, Statssekreterare åt migrations- och justitieminister Morgan Johansson.

Andreas Hatzigeorgiou, Fil.dr i nationalekonomi och verksam vid forskningsinstitutet Ration samt Stockholms handelskammare.

Moderator: Ulrika Fjällborg, Journalist.