I höstas gav Delmi ut antologin Arbetskraft från hela världen – Hur blev det med 2008 års reform? (2015:9). Antologin handlar om arbetskraftsinvandringen till Sverige. Två kapitel i antologin fokuserar på människor som befinner sig i skärningspunkten mellan arbetskraftsinvandring och behov av asyl/skydd. Det ena är Lisa Pellings kapitel "Fristad Sverige? – Om skyddssökande arbetskraftsinvandrares villkor" och det andra är Catharina Callemans kapitel "Byta spår – ett nålsöga mellan asyl och arbete".

Regeringens nya förslag om att de flesta som får skydd i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd gör dessa båda kapitel särskilt aktuella. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar trycket på den enskilda att söka permanent uppehållstillstånd genom arbete. Vad får detta för konsekvenser?

Medverkande

Lisa Pelling, Utredningschef, Arena idé.

Catharina Calleman, Professor i arbetsrätt, Örebro universitet och Stockholms universitet.

Soledad Grafeuille, Ansvarig för valideringsfrågor och snabbspår för nyanlända, Arbetsförmedlingen.

Ulrika Vedin, Integrationspolitisk utredare, LO.

Fredrik Voltaire, Näringspolitisk Expert, Almega.

Åsa Odin Ekman, Utredare integrations-, migrations- och ungdomsfrågor, TCO.

Moderator: Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.