Sverige är ett av de länder inom EU som har snabbast befolkningstillväxt, med invandring som starkt bidragande faktor. Den ekonomiska forskningen har främst riktat fokus mot invandrades arbetskraftsdeltagande och integration. Men vad vet vi om invandringens effekter på den befintliga befolkningens sysselsättning och löneutveckling? Denna fråga undersöks i Delmi-rapporten Invandringens arbetsmarknadseffekter (2016:2) av Mattias Engdahl, fil dr. i nationalekonomi och post doc. vid Uppsala universitet.

Med rapporten vill Delmi belysa hur invandring kan påverka olika grupper på den mottagande arbetsmarknaden. Några av frågorna som diskuterades under seminariet var: Ser arbetsmarknadseffekterna olika ut i olika regioner? Vilken betydelse har internationell mobilitet i relation till framtida nationell och lokal kompetensförsörjning?

Medverkande

Mattias Engdahl, Fil. Dr. i nationalekonomi, Uppsala universitet, redogör för Invandringens arbetsmarknadseffekter (2016:2).

Mats Hammarstedt, Professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet.

Bettina Kashefi, Chefsekonom, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Moderator: Olof Åslund, Professor i nationalekonomi, generaldirektör vid IFAU och ledamot för Delmi.