Migrationsfrågan dominerar i dag samhällsdebatten. Sverige och andra delar av världen står inför flera betydande utmaningar i migrationens spår. Tvärtemot vad som ofta framförs i den nutida debatten har Sverige lång erfarenhet av invandring. Fenomenet migration, dvs. att människor väljer eller tvingas flytta, är närmast synonymt med mänsklighetens historia – vi har aldrig haft en period utan migration.

Mot bakgrund av detta arrangerade Delmi ett seminarium på Arkdes för att diskutera vilka lärdomar vi i dag kan dra av invandringens historia. Vad vet vi om migrationen och vilken betydelse har den haft för Sveriges utveckling i ett historiskt perspektiv? Vilka grupper har migrerat till det geografiska område som i dag är Sverige? Hur har det sett ut med assimilering och integration?

Medverkande

Dick Harrison, Professor i historia vid Lunds universitet.

Andreas Johansson Heinö, Förlagschef på Timbro

Lotta Gröning, Journalist.

Moderator: Kerstin Brunnberg, Journalist, t.f. överintendent på ArkDes och ledamot för Delmi.