Flyktingfrågan, och särskilt migration över Medelhavet, dominerar den svenska och europeiska politiska debatten som aldrig förr. Ungefär en miljon människor anlände till Europas södra kuster under 2015, och minst 3 700 miste livet. Medan människor fortsätter att fly från konfliktområden anstränger sig EU och dess medlemsstater för att förstärka de yttre gränserna och minska inflödet av flyktingar till Europa.

Vid seminariet presenterades Delmi-rapporten Irreguljär migration och Europas gränskontroller – en etnografisk analys (2016:3), skriven av Ruben Andersson, forskare vid LSE. Det diskuterades hur, varför och med vilka konsekvenser vissa typer av migration alltmer har kommit att behandlas som ett säkerhets- och gränsproblem. Det diskuterades även hur gränsarbetet kan och bör se ut. Vilka problem och möjligheter innebär samarbetet med Turkiet? Vilka alternativ finns, kan EU och Sverige t.ex. öppna fler lagliga vägar?

Medverkande

Ruben Andersson, Fil.dr. i socialantropologi, London School of Economics and Political Science (LSE), redogör för Irreguljär migration och Europas gränskontroller – en etnografisk analys (2016:3).

Maria Ferm, Riksdagsledamot, Miljöpartiet, leder utredningen ”Lagliga vägar för att söka asyl i EU”.

Halil Karaveli, Senior analytiker, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Alice Petrén, Migrationskorrespondent, Sveriges Radio.

Moderator: Nina Solomin, Journalist.