Seminariet arrangerades under Almedalsveckan, inom ramen för SIDA-plattformen Sverige i Världen som är en mötesplats om Sveriges roll för utvecklingen i världen. Mot bakgrund av att migration för första gången är inkluderat i FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, diskuterade seminariet hur länder kan samarbeta kring säker, laglig, ansvarsfull och välorganiserad migration. Vilka brister och möjligheter finns det i regionala och globala samarbeten?

Antalet människor på flykt idag är det högsta någonsin och varaktiga konflikter fortsätter att skapa odrägliga levnadsförhållanden och fördriva människor från sina hem. EU och andra regionala aktörer kämpar för att hantera de stora flyktingströmmarna från bl.a. Syrien. Hittills har fokus främst varit på flyktingar som anlänt till Europa. Men de flesta flyktingar befinner sig i konflikthärdarnas närområden, i länder som Turkiet, Libanon och Jordanien, och situationen för dessa människors säkerhet och rättigheter förbises ofta. Det internationella samfundet behöver hitta ett sätta att hantera och fördela ansvaret för alla världens flyktingar.

Medverkande

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.

Karolina Lindholm Billing, Deputy Regional Representative, UNHCR.

Lars Johan Lönnback, Senior Migration Policy Advisor, IO.

Pieter Jan van Eggermont, Humanitär rådgivare, Läkare utan gränser.

Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén.

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation.