Sedan migrations- och flyktingkrisen 2015 har det blivit allt tydligare att utmaningarna som den snabbt ökande migrationen innebär inte enbart kan lösas på nationell eller regional nivå. Det finns ett stort behov av en ökad förståelse för globala sammanhang och strategier i olika regioner. Med den här kunskapsöversikten vill Delmi undersöka migrationspolitiska förlopp och skeenden i Afrika.

Migration inom och från Afrika (2016:5) har skrivits av professor Aderanti Adepoju, en av Afrikas ledande migrationsforskare. Under seminariet diskuterade panellisterna hur EU kan hjälpa afrikanska länder att hitta långsiktiga lösningar för gränsöverskridande rörlighet. Hur kan EU stödja regionala migrationsstyrningsstrukturer i Afrika? Hur kan migrationen mellan Afrika och EU hanteras bättre för ökade ömsesidiga fördelar?

Medverkande

Aderanti Adepoju, Professor, Chief Executive, HRDC, Lagos.

Anders Ahnlid, Ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Elizabeth Collett, Director, Migration Policy Institute (MPI Europe).

Ralph Genetzke, Head of Brussels Mission, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Hans-Peter Schadek, Head of the West Africa Division of the EEAS.

Agata Wozniak, International Relations officer, DG Home, European Commission.

Moderator: Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.