I rapporten Invandring, mediebilder och radikala högerpopulistiska partier i Norden (2016:6), undersöker forskaren Anders Hellström och journalisten Anna-Lena Lodenius hur Sverigedemokraterna beskrivits på ledarplats i Sveriges stora dagstidningar, samt i en artikelserie på sajten Avpixlat. I en jämförelse med Danmark, Norge och Finland visar det sig att Sverige varit avvikande.

Seminariet kom att diskutera dessa skillnader i relation till de senaste årens händelseutveckling inom högerpopulism och medierepresentation. Vad har förändrats i och med de senaste årens flyktingsituation? Håller svenska skribenter på att närma sig grannländernas sätt att hantera invandringskritiska partier? Samtalet kom också att handla om hur framväxten av alternativmedia har påverkat medielandskapet både avseende nyheter och ledarsidor.

Medverkade

Anders Hellström, Docent i statsvetenskap, Malmö högskola.

Anna-Lena Lodenius, Journalist och författare.

Kristoffer Holt, Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bengt Lindroth, Journalist och författare till boken Väljarnas hämnd: populism och nationalism i Norden.

Annika Ström Melin, Författare och Brysselkorrespondent på Dagens Nyheter.

Moderator: Nina Solomin, Journalist och kommunikationsansvarig på Delmi.