I Delmi-rapporten Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling (2016:8), författad av professor Bo Malmberg och forskarna Thomas Wimark, och Linn Axelsson, från Kulturgeografiska institutionen samt Jani Turunen, Sociologiska institutionen, vid Stockholms universitet, undersöks prognoser om migration samt vilken betydelse den ökande migrationen kan förväntas få för Sveriges ekonomiska och demografiska utveckling.

Rapporten fokuserar på hur invandringen har påverkat och kommer att påverka Sveriges ekonomi framledes ur flera aspekter: tillväxten i första hand, men därutöver också bostadspriser och inkomstfördelning. Under seminariet diskuterades bland annat hur en hög invandring av människor i arbetsför ålder förändrar den svenska åldersstrukturen och hur detta i sin tur påverkar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och olika regioner i Sverige.

Medverkande

Bo Malmberg, Professor i kulturgeografi, Stockholms universitet.

Karolina Ekholm, Nationalekonom och statssekreterare, Finansdepartementet.

Tommy Bengtsson, Professor i demografi och ekonomisk historia, Lunds Universitet.

Carola Gunnarsson, Ordförande i kommunstyrelsen i Sala och ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Moderator: Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.