Personer födda utanför Sverige har idag betydligt lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda befolkningen. Då utlandsfödda har en relativt hög andel egenföretagare, lyfts inte sällan just företagande fram som en möjlighet att öka sysselsättningen i gruppen.

I kunskapsöversikten Invandring och företagande, (2016:7) presenteras och diskuteras kunskap om invandrares företagande och forskningsfältets utveckling, både i Sverige och internationellt. Rapporten är skriven av Martin Klinthäll, Zoran Slavnic och Susanne Urban, forskare vid Linköpings universitet, samt Craig Mitchell och Tobias Schölin, forskare vid Lunds universitet.

Medverkande

Susanne Urban, Forskare, Linköpings universitet.

Tobias Schölin, Forskare, Lunds universitet.

Maroun Aoun, VD för IFS, Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige.

Eva Johansson, Handläggare och projektledare, Tillväxtverket.

Pernilla Andersson Joona, Docent, Stockholms universitet.