Invandringskritiska partier har nått stor framgång i många europeiska länder de senaste åren och frågan om vilka konsekvenser detta medför på det politiska systemet har aktualiserats i en tid när flera europeiska länder står inför val där dessa partier förväntas få ett ökat stöd. Delmis nya publikation belyser hur invandringskritiska partiers närvaro tycks ha politiska konsekvenser på övriga partiers samarbetsmönster och för en politisk utveckling mot striktare invandrings- och integrationspolitik i Europa.

I kunskapsöversikten De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa (2017:1) redogör statsvetarna Maria Tyrberg och Carl Dahlström för den befintliga forskningen om potentiella politiska effekter av invandringskritiska partiers närvaro i olika europeiska länder inom migration- och integrationsområdet. De finner att skillnader i hur olika länder bemöter invandringskritiska partier till viss del beror på landets samarbetskultur, center- högerpartiers incitament till samarbete och uppfattningar om det invandrarkritiska partiets legitimitet.

Medverkande

Carl Dahlström, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Maria Tyrberg, Doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Ingmarie Froman, Journalist och Frankrikekännare.

Göran von Sydow, Ställföreträdande direktör, Svenska institutet för Europapolitiska studier (SIEPS).

Moderator: Ylva Petterson, Programsamordnare och analytiker vid UI:s Europaprogram.