Den omfattande flykting- och anhöriginvandringen under 2000-talet och då inte minst andra halvåret 2015, satte det norska invandrings- och asylsystemet under en akut press vilket kan få konsekvenser både för ekonomin och den sociala sammanhållningen. Den stora invandringen av människor med låga kvalifikationer medför, bland annat, risk för en försvagning av statsfinanserna. Välfärdssystemet kan då fungera både som en tillgång och som ett problem när det gäller att integrera nyanlända och deras barn.

Grete Brochmann, professor i sociologi vid Oslo universitet, fick uppdraget att leda en stor norsk utredning – ”Utvalg om innvandringens konsekvenser” – och har nu kommit med ett slutbetänkande ”Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring” Norges offentlige utredninger 2017:2.

Medverkande

Grete Brochmann, Professor i sociologi vid Oslo universitet, redogör för Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge (2017:4).

Susanne Wallman Lundåsen, Docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Ersta Sköndal, Bräcke högskola.

John Hassler, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Moderator: Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.