De senaste åren har migrationen till Sverige hamnat i centrum av samhällsdebatten. Vi vet att migration alltid har förekommit, men dess betydelse för befolkningssammansättningen, ekonomin och arbetsmarknaden har inte tidigare varit så genomgripande. Den har heller inte omfattat en sådan mångfald av etniska och religiösa grupper.

Delmis nya studie handlar om hur det gick till när Sverige gick från att vara ett fattigt utvandrarland till att bli ett rikt invandrarland och vilka lärdomar vi kan dra från historien vad gäller invandring till Sverige. Kunskapsöversikten Invandringens historia – från "folkhemmet" till dagens Sverige (2017:5) är skriven av Mikael Byström, docent i historia och verksam vid Uppsala universitet, och Pär Frohnert, docent i historia och verksam vid Stockholms universitet.

Medverkande

Mikael Byström, Docent i historia vid Uppsala universitet.

Pär Frohnert, Docent i historia vid Stockholms universitet.

Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv.

Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare, IF Metall.

Henrik Ehrenberg, Samhällspolitisk chef, Unionen.

Moderator: Henrik Malm Lindberg, Docent i ekonomisk historia och utredningssekreterare på Delmi.