Under våren 2017 har mediernas rapportering om migration, i synnerhet invandringen till Sverige, debatterats flitigt. Det har hävdats att svenska nyhetsmedier ger en överdrivet positiv bild av invandringen, men också motsatsen. Journalistiken är ett viktigt fundament i en demokrati. Aktuella empiriska studier av den svenska nyhetsrapporteringen om invandring har emellertid saknats. Därför lanserar Delmi nu en studie som undersöker hur svenska tidningar skriver om invandring författad av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund.

Vid seminariet diskuterades rapportens slutsatser och vad de kan tänkas ha för betydelse för såväl samhällsdebatten som för människors verklighetsuppfattningar och åsikter. Varför är frågan om hur nyhetsmedier rapporter om invandring så viktig? Finns det ett glapp mellan den nyhetsjournalistiska rapporteringen av invandring och hur det ser ut i verkligheten och ─ i sådana fall ─ hur och varför? Och vad är vägen fram för journalister som rapporterar om migration och integration?

Medverkande

Jesper Strömbäck, Professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet redogör för Invandring i medierna - Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010–2015? (2017:6).

Ester Pollack, Docent i journalistik och fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet.

Lars Truedson, Journalist, delägare i produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB och föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Sakine Madon, Statsvetare och politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Moderator: Kerstin Brunnberg, Ledamot för Delmi, journalist och tidigare VD för Sveriges Radio.