Delmi-rapporten Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa (2017:8) lanserades på Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève. Rapporten sätter fokus på frågan om ansvarsfördelning för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-området). Detta område får en avsevärd mängd flyktingar från närområdet. Studien bygger på intervjuer med beslutsfattare, tjänsteleverantör inom flyktingorganisationer samt flyktingar och internflyktingar i MENA-regionen.

Rapporten är skriven av Susan Martin, professor emerita i International Migration vid ISIM, Georgetown University, Rochelle Davis, docent och Director vid Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, Grace Benton, forskningsassistent vid ISIM, Georgetown University och Zoya Walliany, masterstudent vid Georgetown University.

Medverkande

Susan Martin, Professor emerita i International Migration vid ISIM, Georgetown University, och rapportförfattare.

Madeline Garlick, Chef vid enheten för Protection and Legal Advice, Division of International Protection.

Khalid Koser, VD vid Global Community Engagement och Resilience Fund.

Sandra Lavenex, Professor i europeisk och internationell politik vid University of Geneva.

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.