Agenda 2030 lyfter fram vikten av att underlätta säker, ordnad, reglerad och ansvarsfull migration samt vikten av human behandling av alla migranter, flyktingar och fördrivna personer med full respekt för mänskliga rättigheter. Det svenska utvecklingssamarbetet kommer att bidra till att öka de positiva utvecklingseffekterna av migration och minska de negativa effekterna i ursprungsländerna. För att göra detta måste vi förstå effekterna av migration på uppnåendet av alla hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030 och vilken inverkan detta kommer att ha på framtida migrationsmönster.

Overseas Development Institute (ODI) har analyserat sambandet mellan migration och åtta viktiga utvecklingsområden och hur de påverkar uppnåendet av målen. ODI har sammanställt en syntes som belyser nyckelfynd från en serie av åtta Policy Briefs. Varje sammanfattning erbjuder rekommendationer för att inkludera migration i 2030-agendan för att säkerställa att den bidrar till positiva utvecklingsresultat.

Medverkande

Ulla Andrén, Senior Policy Specialist inom migration och utveckling, SIDA.

Jessica Hagen-Zanker, Forskardocent, ODI.

Johan Hassel, Expert, Agenda 2030-delegationen.

Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare på Rädda Barnen, representerar CONCORD Sveriges expertgrupp för migration.

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.

Moderator: Annika Palo, SIDA.