Ett Afrika-EU partnerskap om migration, rörlighet och sysselsättning lanserades vid det andra toppmötet 2007. Valetta-toppmötet 2015, med fokus på migration, förde samman afrikanska och europeiska ledare i ett försök att stärka samarbetet och ta itu med utmaningarna, men också möjligheterna, av migration och utveckling. Det femte toppmötet fokuserar på ungdomar vilket är en nyckelprioritet eftersom 60% av den afrikanska befolkningen är under 25 år. Framtida demografiska trender kommer att skapa stora utmaningar för unga människor i Afrika när det gäller sysselsättning och migration är därför en önskad möjlighet för många. Afrika-EU partnerskapet har åtagit sig att gemensamt ta itu med globala gemensamma utmaningar som klimatförändringar, skydd av miljö samt fred och säkerhet.

Kristof Tamas, Delmis kanslichef, beskrev bakgrunden till diskussionen baserat på Delmis kunskapsöversikt, Migration inom och från Afrika (2016:5), skriven av professor Aderanti Adepoju, en av Afrikas ledande migrationsforskare. Deltagarna bidrog även med ett svenskt perspektiv på partnerskapet och hur den adresserar de grundläggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning, inklusive fattigdom och klimatförändringar.

Medverkande

Rainer Münz, Special adviser on Migration and Demography to the European Political Strategy Centre (EPSC), Europakommissionen.

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.

Nicola Clase, Ambassadör och Utrikesdepartementets samordnare för migration och flyktingfrågor.

Lisa Åkesson, Professor i Antropologi, Göteborgs universitet och forskare på Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.

Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi. Ansvarig för MISTRA GEOPOLITICS workpackage: “Governance in the Anthropocene: responses to global environmental change on national and global levels”.

Göran Holmqvist, Chef för avdelningen Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, SIDA.

Ulla Andrén, Senior Policy Specialist inom migration och utveckling, SIDA