En reformering av EU:s gemensamma asylpolitik har stått högt på agendan sedan flyktingkrisen 2015–2016. Det finns fortfarande många frågor om EU:s framtida asylpolitik. En av de största utmaningar består i att utarbeta en ansvarsfördelningsmekanism mellan EU:s medlemsstater för ett rättvist mottagande av asylsökande.

Rapporten Reforming the Common European Asylum System (2017:9) beskriver fyra olika fördelningsnycklar och deras respektive konsekvenser. Fördelningskriterier så som befolkningsmängd, välstånd (BNP), landyta, arbetslöshetsnivå eller antal asylsökande som tagits emot under tidigare år prövas i kalkylmodeller. Att använda flera olika faktorer när man utformar fördelningsnycklar kan dock föra med sig vissa fallgropar. Enligt studien bör därför fördelningsnycklarna hållas enkla och lättbegripliga Författarna av rapporten, Bernd Parusel och Jan Schneider, fokuserar på vägen framåt när det gäller beslutsfattande i asylfrågor och ansvarsfördelning i EU.

Medverkande

Bernd Parusel, Fil.dr. i statsvetenskap, expert på Migrationsverket, redogör för Reforming the Common European Asylum System (2017:9).

Daniel Sjöberg, Politisk sakkunnig hos europaparlamentariker Cecilia Wikström, Liberalerna.

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Moderator: Minna Ljunggren, Programchef Migration och Integration på Fores.