Migrationskrisen 2015–2016 satte Europeiska unionens gemensamma europeiska asylsystem (CEAS) på hårda prov och avslöjande dess brister. Medan Europa kämpade för att klara av de 1,3 miljoner asylsökande, har länder i Mellanöstern och Nordafrika tagit emot ett stort antal flyktingar under en betydligt längre tid. Detta påvisar ett brådskande behov av att hitta solidaritet och gemensamma lösningar för asylpolitiken.

Under konferensen presenterades tre Delmi-rapporter med fokus på den globala ansvarsfördelningen av människor på flykt. I den första rapporten, Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa (2017:8), så sätter prof. Susan Martin fokus på frågan om ansvarsfördelning för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-området). Rapporten Reforming the Common European Asylum System (2017:9), skriven av Dr. Bernd Parusel and Dr. Jan Schneider, fokuserar på det europeiska asylsystemets behov av reformer. Den tredje rapporten A fair Share: Refugees and Responsibility Sharing (2017:10) är skriven av Prof. Alexander Betts, Prof. Cathryn Costello and Dr. Natascha Zaun och analyserar hur statliga och icke-statliga aktörer organiserar mottagandet av asylsökande och utvecklar en metod för att mäta nivån av solidaritet i flyktingmottagandet.

Medverkande

Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.

Heléne Fritzon, Sveriges Migrationsminister.

Alexander Betts, Professor i Forced Migration and International Affairs och Director på Refugee Studies Centre, Oxford university.

Erik Windmar, Departamentsråd, Statsrådsberedningen.

Susan Martin, Professor emerita i International Migration vid ISIM, Georgetown University.

Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Jordanien och tidigare integrationsminister.

Bernd Parusel, Fil.dr i statsvetenskap och expert på Migrationsverket.

Jan Schneider, Fil.dr och expert vid Council of German Foundations on Integration and Migration.

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Johan Forsell, Riksdagsledamot, Moderaterna.

Sandra Lavenex, Professor i europeisk och internationell politik, University of Geneva.

Gregor Noll, Professor i internationell rätt, Lunds universitet.

Mathias Tegnér, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna.

Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.