Joakim Palme, professor i statskunskap och ordförande för Delmi mötte David Miliband, chef för International Rescue Committee och f.d. utrikesminister i Storbritannien, i ett samtal om den globala flyktingkrisens utmaningar och vikten av personligt ansvar, altruism och politisk beslutsamhet. Varje år tvingas miljontals människor på flykt till följd av bland annat konflikter och katastrofer. Det akuta behovet bland hjälpbehövande aktualiserar inte bara behovet av politisk handlingskraft utan även vikten av att civilsamhället agerar.

I den nyutkomna boken "Rescue: Refugees and the political crisis of our time", riktar David Miliband strålkastarljuset mot behovet av politiska reformer men också vad vi som individer gemensamt kan åstadkomma för att omvandla empati och altruism till handling. Han betonar att kampen för att möta samtida utmaningar också är en kamp för att upprätthålla de värderingar och intressen som västerländska ledare slog fast efter andra världskriget.

Medverkande

Joakim Palme, Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.

David Miliband, Chef för International Rescue Committee.

Nicola Clase, Ambassadör och Utrikesdepartementets samordnare för migration och flyktingfrågor.