Diasporagrupper är viktiga utvecklingsaktörer i många länder. Globala remitteringsflöden är idag tre gånger större än det globala officiella utvecklingsbiståndet. Dessutom deltar diasporagrupper aktivt i utvecklingsprojekt och humanitär hjälp. Det somalisk-svenska diasporaengagemanget i Somalia spelar en viktig roll och bidrar till långsiktiga förändringsprocesser.

I Sverige bor det omkring 95 000 personer av somaliskt ursprung. Det finns ett stort gränsöverskridande intresse för att bidra och många svensksomaliska föreningar, vilket gör Sverige till ett intressant fall att studera. Dessutom är Somalia ett viktigt partnerland för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Rapporten analyserar vad som driver, motiverar, utmanar, hindrar och stöder detta engagemang, däribland samarbetet mellan diasporaaktörer och den svenska utvecklingsindustrin.

Medverkande

Nauja Kleist, Forskare, Danish Institute for International Studies, redogör för Den svensksomaliska diasporans engagemang i utvecklingsarbete och katastrofhjälp i Somalia (2018:1).

Cindy Horst, Professor i Migration and Refugee Studies, Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Barni Nor, PhD, senior Health Specialist, Somaliska avdelningen av den svenska ambassaden i Nairobi.

Hans Magnusson, Chef på avdelningen för Afrika, SIDA.

Elisabet Eklind, Head of Hub Multi-Regional, Forum Syd.

Habane Hassan, Somaliska Riksförbundet i Sverige.

Moderator: Kristof Tamas, Kanslichef på Delmi.