Åren 2014–2016 ökade antalet asylsökande kraftigt som följd av en växande flyktingström över främst Medelhavet. Den stora tillströmningen följdes av en kraftig åtstramning av flyktingpolitiken i flera steg 2015–2016, varvid invandringen till Sverige minskade drastiskt. Parallellt blev debatten kring migration och integration allt mer intensiv. Frågorna runt invandring, mångkultur och integration etablerade sig som några av de viktigaste samhällsfrågorna och placerades högt på medborgarnas dagordning.

Mot den här bakgrunden undersöker författarna till denna Delmi-rapport hur svenskarnas attityder till invandring förändrades 2014–2016. I rapporten studeras bland annat vilka attityder svenskarna har till olika former av invandring och till invandring från olika delar av världen, vilka effekter invandringen upplevs ha på Sverige samt vilka samband som finns mellan medieanvändning och attityder till invandring.

I den nya Delmi-rapporten Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige 2014–2016 (2018:4) författad av Jesper Strömbäck och Nora Theorin, båda verksamma vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, undersöks svenskars attityder till invandring.

Medverkande

Nora Theorin, Doktorand i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap (JMG), Göteborgs universitet.

Marie Demker, Professor i statsvetenskap och Dekan för Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Torbjörn Sjöström, VD för undersökningsföretaget Novus.

Adam Cwejman, Ledarskribent vid Göteborgs-Posten och författare.

Moderator: Cajsa Malmström, Kommunikatör vid Göteborgs universitet och journalist.