Nästan var tionde person i Sverige har erfarenhet av att söka asyl, eller har kommit hit som nära anhörig till en asylsökande. Trots detta finns begränsat med kunskap om de asylsökandes möte med det svenska samhället.

Studien baseras på ett unikt material där de asylsökande intervjuats vid flera tillfällen, från ankomsten fram till Migrationsverkets beslut om att bevilja eller neka uppehållstillstånd. Drygt 1 200 asylsökande har intervjuats om bland annat resan hit, asylsökningsprocessen, hemlängtan, boende och ekonomi. Delmi-rapporten Asylsökandes möte med Sverige (2018:8), som lanserades i samband med seminariet, undersöker även hur dessa erfarenheter påverkar de asylsökandes syn på sin livssituation, tilliten till svenskar, samt deras förtroende för svenska institutioner.

Rapporten är skriven av Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, och Jacob Sohlberg, fil. dr. i statsvetenskap, båda verksamma vid Göteborgs universitet.

Medverkande

Peter Esaiasson, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Jacob Sohlberg, Fil. dr. i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Martin Olauzon, Särskild utredare, Mottagandeutredningen, Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

Emma Jörum, Fil. dr. i statsvetenskap, författare till Valet och vägen – En intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige (Delmi 2015:8), samt socialsekreterare på Enheten för nyanlända.

Mahad Malingur, Sektionschef, Arbetsförmedlingen.

Moderator: Påhl Ruin, Journalist.