Att minska sårbarheten hos irreguljära migranter och bekämpa människosmuggling och människohandel är två av de 23 mål som FN: s medlemsländer har kommit överens om att motverka i den nyligen lanserade Global Compact. Dessa två mål är några av de aspekter som studien fokuserar på, särskilt från eritreanska flyktingars perspektiv.

Vad motiverar eritreaner att lämna sitt land och ge sig in på en lång och farlig resa till andra sidan världen? Studien beskriver och analyserar upplevelsen av irreguljära migration från Eritrea, vilket ger en djupgående inblick i de stödstrukturer som omger irreguljära migranter och gör det möjligt för dem att fly från Afrikas horn.

Rapporten är skriven av fil. dr. Tekalign Ayalew Mengiste och professor Erik Olsson, båda verksamma vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Medverkande

Tekalign Ayalew Mengiste, Fil. dr., Stockholm Universitet, redogör för Från Afrikas horn till Sverige (2019:2).

Liisa Laakso, Professor och senior forskare på det Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala Universitet.

Hugo W. Rickberg, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Migrationsverket.

George Joseph, Director of Migration, Asylum and Human Trafficking, Caritas.

Gustav Lindskog, Programansvarig, Enheten för Humanitärt bistånd, SIDA.

Moderator: Axel Kronholm, Journalist på Omvärlden.