Regelverken fungerar inte friktionsfritt, vare sig för arbetstagare eller arbetsgivare. Återkommande hör vi om höga rekryteringskostnader, inskränkta rättigheter och undermåliga arbetsförhållanden för arbetskraftsmigranter, samt byråkratiska hinder för arbetsgivare som rekryterar och anställer personal från länder utanför den europeiska marknaden.

Delmi-rapporten Thai berry pickers in Sweden – A migration corridor to a low-wage sector (Delmi 2019:3), som lanserades i samband med seminariet, undersöker kostnader och inkomster för de omkring 5000 bärplockare som årligen reser från Thailand till Sverige för att plocka vilda bär.

Rapporten är skriven av Charlotta Hedberg, docent vid Umeå universitet, Linn Axelsson, fil.dr., Stockholms universitet och Manolo Abella, ordförande för the Technical Working Group on Labour Migration of KNOMAD World Bank.

Medverkande

Charlotta Hedberg, Docent, Umeå universitet.

Linn Axelsson, Forskare, Stockholms universitet.

Karin Krifors, Forskare, Linköpings universitet.

Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv.

Henrik Bäckström, tidigare VD vid Bemanningsföretagen samt professor vid Åbo Akademi.

Moderator: Mats Wingborg, Journalist.