Denna kunskapsöversikt från Delmi och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) summerar forskningsläget kring kopplingen mellan migration och ekonomisk utveckling. Rapporten ger en översikt av storleken och drivkrafterna bakom migration, och de ekonomiska konsekvenserna av migration för utvecklingsländer.

Rapportförfattaren, Robert E.B. Lucas, pratade om hur migration kan tas i hänsyn i officiellt utvecklingsbistånd (ODA), och även hur bistånd kan spela en roll i att bidra till säker och ordnad migration i enlighet med målen i det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration (GCM) och det globala ramverket för flyktingar (GCR). Därefter diskuterade en expertpanel forskningen om bistånd.

*Seminariumet är på engelska.

Medverkande

Robert E.B. Lucas, Professor of Economics, Boston University, redogör för Migration and Development: The Role for Development Aid (2019:5).

Joanne Irvine, Programme Officer, The International Organization for Migration (IOM).

Helena Lindholm, Ledamot för EBA och professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet.

Annika Sundén, Ledamot för Delmi och Analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Anna Stålbo Yazgan, Chef, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet.

Lisa Åkesson, Professor i Antropologi, Göteborgs universitet.

Moderator: Axel Kronholm, Journalist på Omvärlden.