Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration. I syfte att bidra till spridning av forskningsresultaten från det nationella programmet bjuder Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Vetenskapsrådet in till seminarieserien ”Samtal om migration och integration –forskare möter praktiker”. Serien, som kommer innehålla halvårsvisa seminarier, inleds den 12 november med ett första samtal om migration och psykisk hälsa.

Under seminariet presenterade forskarna Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor i försäkringsmedicin vid Karolinska institutet, sin forskning och diskuterade resultaten med representanter från politik och vård.

Medverkande

Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet, redogör för Barn med posttraumatisk stress – utvärdering av en gruppintervention för ensamkommande flyktingbarn med symptom på posttraumatisk stress (2019:8).

Ellenor Mittendorfer-Rutz, Professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet, redogör för Suicidalt beteende och vård – skillnader mellan flyktingar, andra migranter och personer födda i Sverige (2019:9).

Jannes Grudin, Psykolog, BUP Stockholms traumaenhet.

Anna Horn, (L) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning, Region Stockholm.

Ragnar Westerling, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Moderator: Jonas Mattsson, Chefredaktör och ansvarig utgivare, Modern Psykologi.