Under de senaste två decennierna har mer än 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan och beslut om att återvända: färre än hälften – 44 procent – återvänder självmant i Migrationsverkets regi och en stor andel av de beslut som fattas verkställs inte alls. Vilka hinder finns för en lyckad implementering och varför är skillnaden mellan mål och utfall så pass stor på återvändandeområdet? Detta är frågor som analyseras i en ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Rapportförfattare är Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia och utredningssekreterare på Delmi. Efter hans presentation uttryckte panellisterna sina ståndpunkter för att få en bredare förståelse för återvändandeområdet i Sverige. 

Medverkande

Henrik Malm Lindberg, Utredningssekreterare och rapportförfattare, Delmi, redogör för De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik (2020:1).

Lars Westbratt, Statssekreterare, Justitiedepartementet.

Per Löwenberg, Gruppchef, Nationella Gränspolissektionen.

Madelaine Seidlitz, Senior legal adviser, Amnesty.

Sverker Spaak, Enhetschef för utvecklingsanalys, Migrationsverket.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, Journalist.