Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration. För att bidra till spridning av forskningsresultaten från det nationella programmet bjuder Delmi och Vetenskapsrådet in till seminarserien ”Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker”. Den 2 december gick den andra delen i denna seminarieserie av stapeln på temat ”migranter och språkinlärning”.

Under webbinariet presenterades två forskningsprojekt som bland annat berör språkträning och språkinlärning hos migranter. Efter presentationerna delade en namnkunnig panel med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området migration och språkinlärning.

Medverkande

Päivi Juvonen, Professor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet, redogör för forskningsprojektet Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering (2020:9). 

Gunilla Jansson, Professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet, redogör för forskningsprojektet Språkkaféet som social mötesplats och arena för språkträning (2020:8). 

Saima Glogic, Undervisningsråd, Skolverket.

Mardin Baban, Verksamhetschef, Nya Kompisbyrån.

Moderator: Helena Bornholm, Kommunikationsstrateg och projektledare på Vetenskapsrådet.