Delmis projektgrupp för studien om återvändande och återintegration har bidragit till en ny OECD-rapport om hållbara återintegreringsprogram. Den 3 december anordnade Delmi ett webbinarium tillsammans med OECD där deras rapport presenterades och diskuterades utifrån ett svenskt perspektiv. Webbinariet var endast öppet för inbjudna och spelades in för publicering i efterhand på Delmis hemsida.

Rapporten är en del av ett större projekt mellan OECD och Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), på uppdrag av The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development in Germany (BMZ). Under webbinariet fick både nationella och internationella aktörer på återvändande- och återintegreringsområdet möjlighet att kommentera presentationen om rapportens resultat och rekommendationer.

I samband med webbinariet lanserades Delmi Policy Brief, De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik (2020:1) på engelska.*Webbinariumet är på engelska.

Medverkande

Jonathan Chaloff, Senior Policy Analyst och rapportförfattare, OECD, redogör för rapporten Sustainable Reintegration for Returning Migrants: A Better Homecoming.

Johannes Behrens, Senior Policy Officer, The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development in Germany (BMZ).

Edmond Gashi, Chef för DIMAK Kosovo, The German Corporation for International Cooperation (GIZ).

Anders Schogster, Återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan, Polisen.

Kjell-Terje Torvik, Projektledare och tidigare återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan, ICMPD och ERRIN.

Kristina Rännar, Processledare inom återvändande, Migrationsverket.

Cayan Fahim, Program Coordinator, The International Organization for Migration (IOM).

Alexandra Segenstedt, Senior migration and policy advisor, Röda Korset.

Moderator: Åsa Carlander Hemingway, Enhetschef på Migrationsverket och ledamot för Delmi.