I Sverige har frågan om arbetskraftsinvandring åter blivit aktuell. Sverige ska bli ett attraktivt land för högkvalificerade migranter, företagens behov av arbetskraft ska tillgodoses och kompetensutvisningar undvikas. Samtidigt ska fusk och utnyttjandet av sårbara migranter förebyggas. Arbetskraftsinvandringsutredningens delbetänkande (Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, SOU 2021:5) har nyligen skickats på remiss och ny lagstiftning ska komma på plats innan året är slut. Samtidigt arbetar EU med en ny ”Pakt om migration och asyl”, där en av tyngdpunkterna är öppnandet av lagliga vägar till EU för ömsesidigt gynnsamma partnerskap med viktiga ursprungs- och transitländer. Ambitionen är att lagliga vägar ska bidra till att minska den irreguljära migrationen, undvika humanitära kriser vid EU:s yttre gräns, bygga partnerskap med länder utanför EU samt motverka odeklarerat arbete och utnyttjande av utländsk arbetskraft.

I Delmis rapport undersöker Bernd Parusel hur tillgängligt Sverige är för personer som vill arbeta eller utbilda sig här. Frågan som ställs är om de befintliga regelverken uppfyller den svenska arbetsmarknadens behov och samtidigt ger människor ett alternativ till riskfylld irreguljär migration. Kan systemen reformeras så att båda syften uppnås?

Medverkande

Mattias Wahlstedt, Delmis kanslichef.

Bernd Parusel, Fil.dr i statsvetenskap och expert på Migrationsverket redogör för Legal migration for Work and Training (2020:2).

Petra Herzfeld-Olsson, Professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Catharina Bildt Grape, Expert på migration, integration och arbetsmarknad, Företagarna.

Mikael Tollerz, Departementsråd, Enheten för Migration- och asylpolitik, Justitiedepartementet.

Moderator: Åsa Carlander Hemingway, Enhetschef på Migrationsverket och ledamot för Delmi.