Under perioden 2014 till 2016 kom ett antal kommuner runtom i Sverige att ta ett emot ett stort antal nyanlända migranter utifrån den så kallade ersättningsförordningen. Med mottagandet av nyanlända ökade graden av mångfald, det vill säga blandningen i befolkningen utifrån födelseland. I Delmirapporten Lokalsamhälletillit i Sverige före och efter flyktingkrisen undersöks huruvida mottagandet av nyanlända i kommunerna under perioden 2014 till 2017 påverkade tilliten till andra i lokalsamhället. Rapporten baseras på två enkätundersökningar genomförda 2009 och 2017 i 33 svenska kommuner.

Författare är Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet och Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Medverkande

Susanne Wallman Lundåsen, Docent i statsvetenskap och rapportförfattare.

Karl Loxbo, Docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, Journalist.