Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration. För att bidra till spridning av forskningsresultaten från det nationella programmet bjuder Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Vetenskapsrådet in till seminarieserien Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker. Den 9 juni ägde det tredje seminariet i serien rum, denna gång med temat ”polarisering, personlighetstyper och främlingsfientlighet”.

Under webbinariet presenteras två forskningsprojekt som undersöker hur främlingsfientliga föreställningar uppstår, formas och sprids. Efter presentationerna delar en namnkunnig panel med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området.

*Webbinariet kommer textas inom två veckor.

Medverkande:

Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, kommer att redogöra för forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken.

Emma A. Renström, docent i psykologi vid Göteborgs universitet, kommer att redogöra för forskningsprojektet Polariserad demokrati. Hur påverkar uppfattade hot främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället?

Nazar Akrami, forskare och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare

Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och ledamot i Center mot våldsbejakande extremisms expertgrupp

Moderator: Helena Bornholm, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet