En reglerad migrationspolitik förutsätter att individer som saknar laglig grund att vistas i ett land, exempelvis personer som fått avslag på sin asylansökan, återvänder till sina ursprungsländer. Begreppet ”hållbart återvändande” har ingen klar definition, men brukar av politiska beslutsfattare på olika nivåer förstås som att återvändaren inte ska återmigrera till EU. Oavsett definition vet vi väldigt lite om hur återvändandeprocessen påverkar de individer som, självmant eller ofrivilligt, återvänder till sina forna hemländer.

Den AMIF-finansierade Delmirapporten Those who were sent back – Return and reintegration of rejected asylum seekers to Afghanistan and Iraq undersöker hur återvändande migranter upplever återintegrationen på plats. Hur påverkar asyl- och återvändandeprocessen möjligheterna att etablera sig på nytt i ursprungslandet? Vilka faktorer bidrar till att främja respektive hämma ett välfungerade och ”hållbart” återvändande?

Medverkande

Henrik Malm-Lindberg, Rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Constanza Vera-Larrucea, Rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Lars Westbratt, Statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Anna Lindblad, Särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab.

Alexandra Segenstedt, Senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, Journalist.