Denna studie ger en unik översikt av sambandet mellan migrations- och handelspolitik i EU:s externa relationer. Rapporten Trade Agreements as a Venue for Migration governance. Potential Challenges for the European Union analyserar användningen av handelspolitiska instrument samt dess utveckling sedan 1960-talet med ett särskilt fokus på migrationsklausuler i EU:s handelsavtal med Jordanien och Libanon. De båda länderna är viktiga aktörer när det handlar om migration i EU:s närområde och tillsammans har de tagit emot cirka två miljoner flyktingar.

De handelspolitiska instrumenten tar idag upp aspekter som rör migranters rättigheter, hur man ska underlätta ekonomisk rörlighet, kampen mot irreguljär migration samt återvändande och slutligen mottagande och skydd av flyktingar. Forskningsresultatet visar dock att för att uppnå avtalens fulla potential så ska det enbart användas som ett komplement – inte ett substitut – till en engagerad migrationspolitik. 

Medverkande

Henrik Malm Lindberg, Tf. Kanslichef på Delmi.

Sandra Lavenex, Professor i europeisk och internationell politik på universitetet i Genève och rapportförfattare.

Tamirace Fakhoury, Professor i Political Science and Global Refugee and Migration Studies på universitetet i Aalborg och rapportförfattare.

Christian Danielsson, Chef för EU Kommissionens representationskontor i Sverige.

Maria Madrid, International Relations Officer, Europeiska kommissionen.

Hannes Lenk, Forskare i juridik på Sieps.

Göran von Sydow, Direktör och chef för Sieps.

Moderator: Anna Lindblad, särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab och ledamot för Delmi.

*Evenemanget kommer vara på engelska.