Denna komparativa studie undersöker EU-medlemmarnas regelverk kring asyl. Ett särskilt fokus riktas mot lagstiftningen i Sverige, Danmark, Tyskland och Grekland för att förstå på vilka punkter ländernas regelverk skiljer sig åt och vilka likheter som finns.

Rapportens författare är Vladislava Stoyanova, docent vid Juridiska institutionen, Lunds universitet och Eleni Karageorgiou, postdoktor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Under seminariet presenteras Delmis nya rapport Hur gemensamma är de gemensamma EU-reglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv (2022:6). Seminariet kommer hållas på engelska med deltagare från både Sverige och utlandet.

Inspelningen kompletteras med undertext inom kort.

Medverkande

Vladislava Stoyanova, docent vid Juridiska institutionen på Lunds universitet och rapportförfattare.

Eleni Karageorgiou, postdoktor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet och rapportförfattare.

Rebecca Stern, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet.

Catherine Woollard, generalsekreterare på European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

May-Ann Ramsay, senior expert på DG Home, EU-kommissionen.

Moderator: Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).