Klimatförändringarnas effekter på migration har fått ökad uppmärksamhet i såväl politiska som offentliga diskussioner under de senaste tre decennierna. Att motverka klimatförändringarna och minimera deras effekter är, till exempel, en av de prioriterade politiska inriktningarna för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd, 2023. Men ligger de analyser och prognoser som styr arbetet och diskussionerna på detta område i linje med de mönster vi ser idag?

Uppskattningsvis fördrevs omkring 300 miljoner människor på grund av naturkatastrofer mellan 2008 och 2021. Endast en liten andel av dessa korsade internationella gränser och en majoritet kunde snabbt återvända till sina ursprungsregioner. Migration som en konsekvens av långsamma kontinuerliga effekter av klimatförändringarna är svårare att mäta eftersom drivkrafterna bakom migrationen ofta är komplexa och mångbottnade. Detta leder till frågorna som kommer att stå i fokus under seminariet den 8 november: Vad kan prognoser och uppskattningar av den framtida miljö- och klimatinducerad migrationen egentligen säga oss? Och i vilken utsträckning kan beslutsfattare och politiker förlita sig på dessa när de utformar policy och stiftar lagar inom detta område? 

Under seminariet kommer forskarna Mathias Czaika och Rainer Münz att presentera resultat och slutsatser från deras Delmi-studie Climate Change, Displacement, Mobility and Migration: The State of Evidence, Future Scenarios, Policy Options (2022:9).

Seminariet är på engelska.

Medverkande

Mathias Czaika, universitetsprofessor i migration och integration och chef för avdelningen för migration och globalisering vid Donauuniversitetet Krems, Österrike. 

Rainer Münz, expert på demografi och internationell migration och nuvarande gästprofessor vid Central European University och Diplomatic Academy i Wien, Österrike. 

Salvatore Petronella, strategisk rådgivare, Labor Mobility Partnerships (LaMP) Europe.

Gisela Thäter, senior juridisk rådgivare, UNHCR.

Maria van Berlekom, enhetschef, Enheten för globala miljösamarbeten, Sida.

Maxine Leis, doktorand, Institutionen för freds- och konfliktforskning (Uppsala Universitet), Mistra Geopolitics Research School.

Moderator: Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi. 

Foto av Thiago Matos från Pexels